FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชกว่า 546 แห่งขายสินค้าในราคาแนะนำหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย

วันที่ 16 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 
          นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกร หรือชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ปี 2557/2558 โดยปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว คือ ปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย  จำนวนกว่า 546 แห่ง ในทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์จำหน่ายสินค้าในราคาแนะนำ  ซึ่งปุ๋ยเคมีจะลดราคาลงจากเดิม ประมาณกระสอบละ  (50 กก.) 40-50 บาท ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จะลดราคาลงจากเดิม ประมาณร้อยละ 5-10 หากเกษตรกรพบว่ามีการฝ่าฝืน ร้านค้าไม่ปิดป้ายราคาและจำน่ายในราคาแนะนำ ให้แจ้งความดำเนินคดีได้ ที่ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ หรือแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-711631 เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
 ....................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com