FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

วันที่ 17 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 
นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ในช่วงนี้มีฝนตกในเกือบทุกพื้นที่ทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสูงกว่าคำแนะนำ ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าวระบาดในระยะต่างๆ อาการของโรคไหม้ข้าวพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไหม้ข้าวในระยะแตกกอ ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอถ้าพบอาการของโรคไม่รุนแรง คือประมาณร้อยละ 5-10 ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา 1 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นในตอนเย็น ควรฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีในโตรเจนสูงโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ถ้าพบอาการของโรคที่ระบาดรุนแรงคือมีการระบาดโรคมากกว่าร้อยละ 50 ให้ทำการเผาหรือทำลายเพื่อยับยั้งหรือป้องกันการระบาด หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0-4381-1714 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

...........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com