FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟภ.จัดกิจกรรมรู้ใช้รู้ประหยัดแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา

วันที่ 1 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 305 คน)
 
นายปราโมทย์ พลราชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันที่ 1 มีนาคม 2554 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ทางวิชาการในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยกับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและถูกวิธี การเล่นเกมส์ ตอบปัญหา มอบขนม มอบอุปกรณ์การเรียน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์เป็นอย่างมาก
 
 
 ............................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com