FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ

วันที่ 21 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
          นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าได้รับแจ้งจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการเทศน์-ฟังธรรม และการตักบาตร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 06.30-09.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานคร
          ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมการเทศน์-ฟังธรรม และการตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความคืนความสุขให้คนในชาติ ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนภิรมย์ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 
 ................................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com