FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา เข้าถึงพระธรรม ประจำปี 2557 เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วันที่ 22 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 
          นางกรรณิการ์ เถาว์โท นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา เข้าถึงพระธรรม ประจำปี 2557 เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และยังเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ประเทศไทยตลอดไป โดยมีกำหนดวัน เวลา จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ดังนี้
          เดือนกรกฎาคม 2557 : วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2557
          เดือนสิงหาคม : วันอาทิตย์ ที่ 3 , ที่ 10, ที่ 17 , ที่24 และ ที่ 31 สิงหาคม 2557
          เดือนกันยายน : วันอาทิตย์ ที่ 7 , ที่ 14, ที่ 21 , และ ที่ 28 กันยายน 2557
          เดือนตุลาคม : วันอาทิตย์ ที่ 3 , ที่ 10, ที่ 17 , ที่24 และ ที่ 31 สิงหาคม 2557
          เดือนพฤศจิกายน : วันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
          สำหรับตารางกิจกรรมที่จะดำเนินการ มีดังนี้
          09.30 – 09.50 น. : สวดมนต์บุชาพระรัตนตรัย
          09.50 – 10.30 น. : ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
          10.30 - 10.45 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์
          10.45 - 11.00 น. : พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
          11.00-11.10 น. : ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร
          11.10 – 12.30 น. : ร่วมรับประทานอาหาร
          12.30 – 13.00 น. : ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา
          13.00 น. เสร็จพิธี
          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com