FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์จำหน่ายสินค้า “เกษตรอินทรีย์ ของดีกาฬสินธุ์มอบแด่..คุณแม่” ที่ห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์

วันที่ 22 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน "เกษตรอินทรีย์ ของดีกาฬสินธุ์ มอบแด่..คุณแม่” ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ ห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์ เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มาจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP มาจำหน่ายให้เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ
          นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "เกษตรอินทรีย์ ของดีกาฬสินธุ์ มอบแด่...คุณแม่” ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสและช่องทางการตลาด การสร้างเครือข่ายทางการค้า และยกระดับรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและคนในครอบครัว ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้าวกล้องงอกออร์แกนิก, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวหอมนิล, เห็ดหลินจือออร์แกนิก, ผัก-ผลไม้ กล้วยหอมทองอินทรีย์, สมุนไพรออร์แกนิก และสินค้า OTOP ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอินทรีย์และห้างบิ๊กซีฯ ด้วย
          จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ สินค้า OTOP จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง, สินค้าจากธรรมชิต เพื่อสุขภาพที่ดีและเหมาะที่จะเป็นของฝากของขวัญแด่คนที่คุณรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ได้ที่งาน "เกษตรอินทรีย์ ของดีกาฬสินธุ์ มอบแด่...คุณแม่” ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-20.30 น. ที่บริเวณห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์
 
 .......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com