FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการจัดหางานรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเซีย

วันที่ 1 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 182 คน)
 
นายสมยศ ศรีกาสินธุ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการจัดหางาน ได้ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 21-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 114 อัตรา เพื่อไปทำงานกับบริษัท CHAROEN POKPHAND JAYA FARM (M) SDN.BHD. และบริษัท AVIAN FARM (TAMPIN) SDN.BHD. ประเทศมาเลเซีย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่สนใจไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียได้รับทราบ สนใจสมัครงานและติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/8 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-813228-9 ในวัน เวลา ราชการ

...............................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com