FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ซักซ้อมเปิดศูนย์ ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service )

วันที่ 28 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 
          เช้าวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภูชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พ.อ.จิรันต์กฤษณ์ เหลืองจินดา เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยม สถานที่และติดตามการซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดสร็จ ( One Stop Service ) ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
          นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีแรงงานต่างๆด้าวพร้อมผู้ติดตามประมาณ 1,500 คน แต่ได้รับการประสานจากนายจ้าง จะนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนประวัติและจัดทำบัตร ณ ศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้ ประมาณ 750 คน จึงขอเชิญชวน นายจ้างและผู้ประกอบการให้นำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่เหลืออยู่ เข้าสู่ระบบในห้วงเวลานี้ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเปิดศูนย์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2557 ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
          ทางด้านนางสาวพริมณฐอร วังศิริทวี จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ยุ่งยาก เพียงเตรียมเงินจำนวน 1,305 บาท พร้อมเอกสารบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, นายจ้าง และ เอกสารประจำตัวอื่นของลูกจ้าง (ถ้ามี) ก็สามารถจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องได้แล้ว
 
………………………………. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
สุรพล คุณภักดี / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com