FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2553 กว่า 318 ล้านบาทภายในเดือนมีนาคมนี้

วันที่ 2 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2553 จำนวน 318,360,880.- บาท ให้กับเกษตรกรผ่านทาง ธ.ก.ส. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2554
          นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในปี 2553 ได้แก่ ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาด ภัยแล้ง และภัยจากอุทกภัย ทำให้พื้นที่การเกษตรและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการขอสนับสนุนงบกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2553 และดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวแล้วดังนี้
          1. ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาด จำนวน 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, ดอนจาน, คำม่วง, หนองกุงศรี, ห้วยเม็ก, นาคู และอำเภอนามน พื้นที่เสียหาย 23,122 ไร่ เกษตรกร 5,993 ราย วงเงินให้ความช่วยเหลือ 19,353,114.-บาท
          2. อุทกภัย จำนวน 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, กมลาไสย, ร่องคำ, ฆ้องชัย, กุฉินารายณ์, นามน นาคู, ห้วยผึ้ง, หนองกุงศรี, ท่าคันโท และอำเภอห้วยเม็ก พื้นที่เสียหาย 66,960.50 ไร่ เกษตรกร 8,405 ราย วงเงินช่วยเหลือ 140,883,979.-บาท และ
          3. ภัยแล้ง จำนวน 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, กุฉินารายณ์, ท่าคันโท, สหัสขันธ์, ห้วยเม็ก,นามน สมเด็จ, ยางตลาด, ดอนจาน, เขาวง, ห้วยผึ้ง, คำม่วง และหนองกุงศรี พื้นที่เสียหาย 188,597.75 ไร่ เกษตรกร 33,071 ราย วงเงินช่วยเหลือ 158,123,787 บาท
          รวมวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 318,360,880.-บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินให้ ธ.ก.ส.เพื่อจ่ายให้เกษตรกรโดยตรง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. สาขาใหญ่ ให้สาขาในแต่ละพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2554 จึงขอให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว นำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ไปตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com