FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 จัดอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC

วันที่ 7 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 
           ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อบ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนถึงระดับที่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถนำพาวิสาหกิจไปสู่ระดับมาตรฐานสากล วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาว นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่เป็นผู้ประกอบการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถตั้งธุรกิจ ขยายธุรกิจ รวมทั้ง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ดำเนินการทางอาชีพได้อย่างมั่นใจ จากการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ สร้างงานในประเทศต่อไป ซึ่งโครงการนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
          นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กล่าวว่า การสร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการ เป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ในการส่งเสริมรัฐสาวิกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้นเพื่อสร้างสภาพแวดและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการเดิมในการผลิตสินค้าแข่งขันได้ กลยุทธ์สำคัญ ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ตามขนาด และระยะการเติบโตของธุรกิจการประกอบการ ผ่านระบบการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ความต้องการ สภาพปัญหาและสถานการณ์
 
...................................... อัสนี พงษ์พันนา ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com