FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ ประจำปี 2557

วันที่ 22 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
          นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดเผยว่า อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะสร้างความปรองดอง สมานฉันท์คนในชาติคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลานธรรม เชิงเขาภูสิงห์ และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
          สำหรับกิจกรรมวันที่ 11 ตุลาคม 2557 มีการประกวดแข่งขันขับร้องสรภัญญะ พิธีบวชเนกขัมมจารี และเนกขัมมจารินี การจัดนิทรรศการของ กศน.สัมพันธ์ทั้ง 8 ตำบลในเขตอำเภอสหัสขันธ์ และส่วนราชการอื่น ๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้าน วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ ชมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป เทวดา นางฟ้า นำคณะสงฆ์เคลื่อนลงมาจากหลังเขาภูสิงห์ที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะในครั้งนี้
 
 ...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com