FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชาวกาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557

วันที่ 30 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราช 2557 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นพ.นพดล แข็งแรง น้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง

สำหรับกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. ตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10.09 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเชิญชวนประชาชน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
................................................   ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com