FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์วิ่ง 17 กม.อำลาเกษียณอายุราชการ

วันที่ 2 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 
นายฉวี ประทุมโซ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ที่ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ร่วมกับเพื่อนนักวิ่ง 7 คน ได้วิ่งอำลาเกษียณอายุราชการ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ผ่านแยกสงเปลือย เข้าสู่ถนนถีนานนท์ มุ่งหน้าสู่บ้านเลขที่ 297 หมู่ที่ 9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้มากขึ้น โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูน สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมส่งและมอบดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจ
 
นายฉวี ประทุมโซ กล่าวว่า การวิ่งอำลาชีวิตข้าราชการในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี แต่ร่างกายตนก็แข็งแรงเพราะดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ด้วย
 
 
.................................................................ดวงใจ หงษ์จันทร์   ข่าว 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com