FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานจุดประทีปโคมลานและปล่อยโคมลอย 2,000 ดวง

วันที่ 2 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
 
นางกรรณิการ์ เถาว์โท นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา เข้าถึงพระธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธสาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

จึงได้กำหนดจัดงานจุดประทีปโคมลาน และปล่อยโคมลอย 2,000 ดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 17.30 น. สาธุชนพร้อมกัน ณ ลานพิธี เวลา 17.35 น. สวนมนต์บูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม เวลา 19.00 น. ประธานสงฆ์นำกล่าวอธิษฐานจิต และเวลา 19.10 น. พิธีปล่อยประทีปโคมลาน 1,000 ดวง และปล่อยโคมลอย 1,000 ดวง จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานจุดประทีปโคมลาน และปล่อยโคมลอยในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
...........................................................สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์   ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com