FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ภูมิภาค

วันที่ 2 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 195 คน)
 
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการตลาด จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ซึ่งมีจำนวนมากถึง 300 บูธ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นี้
 
 
.....................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com