FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ

วันที่ 3 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 447 คน)
 
นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4381 6615 หรือที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.klsjc.coj.go.th/
 
 

……………………สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com