FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมการสร้างสะพานข้ามเขื่อนลำปาว

วันที่ 6 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
นายแอ๊ด เพชรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอสหัสขันธ์-อำเภอสามชัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะจากประชาชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
 
ด้านวิศวกรรมเสนอให้ขยายช่องถนนเพื่อให้ประชาชนเดินได้ พร้อมทั้งพิจารณาออกแบจุดพักรถ จุดชมทัศนียภาพ และประปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เสนอให้ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้ระบบเปิด-ปิด ที่สามารถควบคุมได้เอง เนื่องจากการส่องสว่างของไฟทำให้ข้าวไม่ออกรวง
 
ด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อห่วงกังวลจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง เสนอให้กรมทางหลวงชนบทเข้ามาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เสนอให้เพิ่มสถานที่รับเรื่องร้องเรียนให้มากกว่า 2 แห่ง ตามที่นำเสนอในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอให้ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าดับ เส้นทางการสัญจรของประชาชน เป็นต้น ซึ่งผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
...................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com