FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554

วันที่ 11 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
ภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554 เพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติผู้ทำงานด้านสตรี และรณรงค์ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สตรี พร้อมมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่น
          เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (11 มีนาคม 2554) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ปี 2554 ซึ่งภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติผู้ทำงานด้านสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานสตรี สนับสนุนให้สตรีมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้แรงงานสตรีมีโอกาสแสดงศักยภาพและผลงานให้สาธารณชนได้ประจักษ์และรับรู้ถึงพลังของสตรี
          โอกาสนี้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่น จำนวน 5 สาขา คือ สตรีดีเด่นสาขาผู้มีบทบาทและการตัดสินใจทางการเมืองในระดับท้องถิ่น, นักบริการธุรกิจดีเด่น, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหญิงดีเด่น และสตรีดีเด่นสาขาการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
          นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันสตรีสากลถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2454 และปีนี้ถือว่าครบรอบ 100 ปี วันสตรีสากล สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี, มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 5 สาขา, นิทรรศการความรู้คุ้มครองสิทธิสตรี ความเสมอภาคหญิงชาย และการเสวนาเรื่อง "บทบาทของสตรีในยุคโลกาภิวัฒน์” โดยมีกลุ่มเครือข่ายสตรี กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com