FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน

วันที่ 14 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 189 คน)
 
นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายเอียดการรับสมัครนักเรียนพิการดังนี้คือ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 12 ปี มีสมุดประจำตัวคนพิการ มีใบรับรองความพิการจากแพทย์โรงพยาบาล มีภูมิลำเนาลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี มีความพร้อมด้านทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติกิจประจำวันด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 204 หมู่ที่ 14 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4356-9278 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 นี้
 
 
 ........................................ สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com