FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 17 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 294 คน)
 
          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2554 ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดงานในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา ราชการ เพื่อรอยยิ้ม และ ความสุขของคนไทย” โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดงานเพิ่มขึ้นหลากหลายกิจกรรม
          ทั้งนี้ การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี้นี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่ เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ภายหลังจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสร็จ จะเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2553 จากนั้น วันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าโอท๊อป สินค้าราคาประหยัด การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการประชาชน แบบ ONE STOP SERVICE ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการแข่งแข่งขันกีฬาของข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกสังกัด จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว สำหรับข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2553 ซึ่งจะได้รับครุฑทองคำและประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2554 จำนวน 3 ราย ได้แก่
          1. นายสงวน ดอนสินพูล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
          2. นางเรณู มิ่งพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
          3. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว นายอำเภอหนองกุงศรี
          4. นางณัฐธิฌา พัฒนชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง
          ส่วนข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2553 ซึ่งจะได้รับ ประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1. นางอำนวย ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฟองแก้ว อำเภอกุฉินารายณ์, 2. นายวิชิต บุตรสมบัติ เกษตรอำเภอร่องคำ, 3. นางละม่อม สุนทรชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์, 4. พ.ต.ท.ประยุทธ อรัญโชติ รอง ผกก.สืบสวน สภ.ยางตลาด, 5. นายมนตรี ครองยุทธ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์, 6. นางพรรณกนก ปาปะเก จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, 7. นายโกศล รักสกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, 8. นางกุสุมา พินิจนึก พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.2 รพ.กาฬสินธุ์ และ 9. นายเพิ่ม ภูครองทอง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
…......................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com