FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำ ปี 2558

วันที่ 8 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2558 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ให้ได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตรา
 
จึงขอเชิญชวนคนหางาน ผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการมีงานทำร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-813228-9
 
 
..................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com