FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ หาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 26 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งปริมาณและคุณภาพ

นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีความต้องการใช้แรงงานฝีมือ ผู้มีกำลังแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตแรงงานฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, วิสาหกิจชุมชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมสัมมนา

ด้านนายวีรศักดิ์ สุราสา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีภารกิจหลักในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะเพื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแรงงานไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถให้รอบด้าน เพื่อรองรับ AEC ทั้งภาคการผลิต การบริการ ทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษา และผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และได้มีการจัดเวทีเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพัฒนาแรงงานไทยด้วย
 
 
...........................................................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com