FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวะเอกชนพร้อมเดินหน้าปั้นแรงงานคุณภาพรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 31 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 177 คน)
 
          ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัว ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) ซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนระดับอาชีวะศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การคาดการณ์ของภาคอุตสาหกรรมด้านการต้องการแรงงานในปัจจุบันทั้งนี้ภายในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวนมาก ดังนั้น ทางวิทยาลัยอาชีวะเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียน การสอนให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล และด้านอื่น ๆ ซึ่งจากการจัดการเรียน การสอน และคุณภาพของการศึกษาเราไม่เป็นรองใครในอาเซียน จึงคิดว่าหากเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
          ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัว ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่ทางเด็กไทยพบมากคือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพราะประเทศลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม สามารถฟังไทยได้-พูดไทยเป็น อาจเป็นเพราะอิทธิพลของโทรทัศน์ แต่ตรงกันข้าม เด็กไทยไม่เข้าใจภาษากัมพูชา และเวียดนาม จะเข้าใจเฉพาะภาษาลาวในบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในระดับอาชีวะจำเป็นต้องเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่ประชาคมอาเซียนได้ตกลงกันไว้ เพื่อการสื่อสารให้เพิ่มขึ้น
 

.............................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว 
 http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com