FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 2 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 308 คน)
 
นายชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรมที่จะครบรอบการสถาปนา 124 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 นี้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในโอกาสสำคัญดังกล่าว
 
ผู้สนใจ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์. 0-2141-5146 โทรสาร. 0-2143-8246 ในวันและเวลาทำการ
 
 
…………………….สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
                           http://pr.prd.go.th/kalasin/
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com