FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดเกษตรกร Farmer Market ทุกวันศุกร์ให้ผู้ผลิตนำสินค้ามาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง

วันที่ 5 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
นายประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า คณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดตลาดเกษตรกร Farmer Market ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในทุกวันศุกร์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร นำสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตเองมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงกว่า 30 รายการ เช่น พืชผัก เห็ด สมุนไพร ไข่ไก่ เนื้อสุกร ปลา ผลิตภัณฑ์แปรรูป กิ่งพันธุ์ กล้าไม้ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้น โดยกำหนดเปิดตลาดเกษตรกร Farmer  Market ครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น.
 
 
 ..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com