FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ พร้อมรับมือเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล

วันที่ 18 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 
          บ่ายวานนี้ (17 มีนาคม 2554) ที่ค่ายลูกเสือห้วยสีทน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมคณะอำนวยการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งอำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2554 พร้อมกันทั่วประเทศ
          ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 1,588 คน ซึ่งจะมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลตามวัน เวลา และสถานที่ แต่ละอำเภอกำหนด ดังนี้
           อำเภอที่กำหนดจุดเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ
          ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ได้แก่ อำเภอนามน, อำเภอสมเด็จ, อำเภอท่าคันโท, อำเภอดอนจาน, อำเภอสามชัย
          ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ได้แก่ อำเภอฆ้องชัย, อำเภอหนองกุงศรี และ อำเภอคำม่วง
          ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ได้แก่ อำเภอกมลาไสย, อำเภอร่องคำ, อำเภอนาคู และ อำเภอห้วยเม็ก
          และ อำเภอคำม่วง ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2554
          สำหรับอำเภอที่กำหนดจุดเลือกตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาลตำบล
           ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ได้แก่ อำเภอยางตลาด, อำเภอกุฉินารายณ์
           ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ได้แก่ อำเภอห้วยผึ้ง และ อำเภอเมือง
          ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4387-3172
 
 ........................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com