FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กศน.อ.เมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

วันที่ 12 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 216 คน)
 
วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่นที่ 2696/กส 12
          นายกฤชกกร สัตยบัณฑิต ผอ.กศน.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มาจากนักศึกษา 17 ตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 150 คน ระหว่าวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย มอบหมายให้ นางสาวนุตนา ภูแช่มโชติ วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาดไปให้การอบรม
          สำหรับวัตถุประสงค์ในการอบรบครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด เป็นการปลูกฝังอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสาเพื่อมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของสภากาชาดไทยและเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
 
 ................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com