FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงพลังงานแจกคู่มือ รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก

วันที่ 18 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 279 คน)
 
นายสิทธิโชค วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือ รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน โดยรวบรวมวิธีการประหยัดพลังงานที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสม รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีง่ายๆ เหมาะกับประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทำงาน และประชาชนทั่วไป
 
นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถประหยัดน้ำมันอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคู่มือได้ฟรี โดยส่งซองเปล่าขนาด 18 x 25 ซม. (ขนาด A4 พับครึ่ง) ติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง "ขอรับคู่มือ รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2612-1555 ต่อ 204-205
 
......................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com