FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างตุลาคม 56 – กันยายน 57 ตายอุบัติเหตุ 163 ราย

วันที่ 13 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนน การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบริเวณทางกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และการวิเคราะห์อุบัติเหตุใหญ่เหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทางในพื้นที่ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทุกคนเห็นพ้องกันว่าสาเหตุมาจากความประมาท เมาแล้วขับรถเร็วเกินกำหนด
          สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 พบเหตุเกิดทั้งสิ้น 297 ครั้ง บาดเจ็บ 191 คน เสียชีวิต 163 ราย เดือนที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม จำนวน 22 คน มกราคม จำนวน 13 คน มีนาคมและมิถุนายน จำนวน 11 คนเท่านั้น จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เสียชีวิตน้อยมาก
 
................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com