FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พมจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอเมือง ออกตรวจหอพักป้องกันปัญหาสังคม

วันที่ 16 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานออกตรวจหอพักในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ว่าได้ทำถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการมั่วสุมก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เตรียมเรียกเจ้าของหอพักมาทำความเข้าใจ
          นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวุฒิ ศิลปะไพบูลย์ เจ้าพนักงานปกครอง งานป้องกันจังหวัด สมาชิก อส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจู่โจมออกตรวจหอพักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการมั่วสุม ปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพื่อติดตามว่าเจ้าของหอพักได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. นอกจากนี้ได้มีการนำชุดตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ซึ่งพบว่ามีปัสสาวะเป็นสีม่วง เบื้องต้นได้บันทึกประวัติเพื่อเป็นผู้ป่วยก่อนที่จะนำเข้าสู่การบำบัดต่อไป
          นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามระเบียบเกี่ยวกับหอพัก เรามีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ให้มีความเป็นระเบียบ ป้องกันปัญหาทางด้านสังคม ยาเสพติด จากนี้ก็จะได้เชิญเจ้าของหอพักมาพูดคุยกันให้ทราบว่าระเบียบหอพักระบุให้แยกชาย-หญิง ชัดเจน ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตรงนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย ด้านนายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้นำชุดตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดและพบปัสสาวะเป็นสีม่วง ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จะนำบุคคลเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดด้วยการเข้าค่ายบำบัด หรือวิธีการสมัครใจ หรือ ตามกระบวนการของโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุข ก็ได้ เพราะเราไม่ต้องการให้คนของเราเข้าไปเป็นทาสยาเสพติด เราต้องดึงเอาออกมาให้ได้
 
 ………………….. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com