FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 18 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนให้เด็กในชนบทที่ยากจนและขาดแคลน ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
 
ทั้งนี้ได้ให้ทุกจังหวัดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ซึ่งในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ที่วัดป่าพุทธมงคล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554 ในวันเลาและสถานที่ดังกล่าว
 
..........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com