FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการร่วมโครงการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง

วันที่ 19 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)
 
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2557 วงเงินดำเนินการ 2,760 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการระยะสั้นได้แก่ การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง การเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าให้ผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลัง มาตรการระยะกลาง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยด และการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง
จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58 โดยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1300
 

...........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com