FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ห้ามนำรถเข้า ออก และนำมาจอดในบริเวณงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด

วันที่ 20 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2558 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากพื้นที่จัดงานมีจำกัด คับแคบ มีการแสดงมหรสพ และนิทรรศการ ร้านค้าของส่วนราชการ และภาคเอกชนจำนวนมาก หากมีรถยนต์เข้า ออก หรือนำมาจอดในบริเวณงานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนผู้มาเที่ยวงาน จึงขอความร่วมมือ ห้ามนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณงานตั้งแต่เวลา 17.00-02.00น.ของวันถัดไป สำหรับรถยนต์ที่จอดอยู่ก่อนแล้วให้นำออกจากบริเวณงานในเวลา 17.00 น. จนเสร็จสิ้นการจัดงาน
 

...............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com