FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ วอนเกษตรกรใช้น้ำประหยัดและมีน้ำเพียงพอช่วงฤดูแล้ง

วันที่ 23 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรช่วงฤดูแล้งปีนี้ และยังส่งน้ำลงแม่น้ำชีรักษาระบบนิเวศ ช่วยภัยแล้งร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี วอนเกษตรกรมีน้ำใจแบ่งปัน ใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะที่พื้นที่เขตชลประทานมีเกษตรกรทำนาปรังเกือบ 280,000 ไร่ คิดเป็น 90% ของพื้นที่ 
          นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเปิด เผยว่า ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ 853 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นมีน้ำ 43% จากปริมาณเก็บกักสูงสุด 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าเทียบปี 2557 มีน้ำมากกว่าเกือบ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับแผนการส่งน้ำฤดูแล้งปี 2558 เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ปิดการส่งน้ำวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยเขตพื้นที่ชลประทาน 306,963 ไร่ ปรากฏว่ามีเกษตรกรทำนาปรัง 271,027 ไร่ บ่อปลา 1,603 ไร่ บ่อกุ้ง 2,834 ไร่ พืชไร่ ผัก 329 ไร่ รวมทั้งสิ้น 275,973 ไร่ คิดเป็น 90% ของพื้นที่ เกินกว่าที่ตั้งไว้ 250,000 ไร่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ส่งน้ำไปแล้วประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร จะส่งให้อีก 200 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะพอดีกับการเก็บเกี่ยวจะมีน้ำเพียงพอในแปลงนาขอให้เกษตรกรได้รักษากติกาในการรับน้ำตามข้อตกลงกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่ชลประทาน เกษตรกรได้น้ำด้วยกันทุกคนแต่คนละช่วงเวลา ไม่ต้องแย่งกัน แบ่งปันน้ำให้กัน 
          ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวอีกว่า นอกจากการส่งน้ำในเขตบริการกว่า 3 แสนไร่ ทั้งในปีนี้เขื่อนลำปาวที่ตั้งอยู่ลุ่มน้ำชีตอนกลางมีปริมาณน้ำเพียงพอ และเขื่อนอุบลรัตน์ปีนี้ปริมาณน้ำน้อยมากซึ่งปกติส่งน้ำลงแม่น้ำชีเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศน์และช่วยภัยแล้ง ภารกิจนี้จึงตกมาอยู่ที่เขื่อนลำปาวในการปล่อยน้ำลงแม่น้ำชีไปช่วยภัยแล้ง ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ที่เป็นลุ่มน้ำชีตอนล่างได้เพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการผลิตน้ำประปาจะไม่ขาดแคลนในช่วงแล้งนี้ นอกจากนี้ทางเขื่อนได้เตรียมปริมาณน้ำไว้สำหรับการตกกล้าทำนาปีไว้ให้เกษตรกรด้วย
 

....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com