FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ห้ามจอดรถและเดินรถทุกชนิดชั่วคราวบนถนนสายต่างๆบริเวณจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด

วันที่ 25 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 

พลตำรวจตรี อภิชิต เทียนเพิ่มพูน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในห้วงวันดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก หากมีการจอดรถหรือเดินรถในบริเวณดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัด และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาเที่ยวงานได้
 
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจร ห้ามจอดรถและเดินรถในถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดังนี้ ห้ามเดินรถทุกชนิดในถนนถนนกาฬสินธุ์ ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ถึงแยกถนนกาฬสินธุ์ตัดกับถนนเทศบาล 24 , ถนนชัยสุนทร ตั้งแต่แยกถนนชัยสุนทรตัดกับถนนสุรินทร์ถึงแยกถนนชัยสุนทรตัดกับถนนเทศบาล 23 และถนนผังเมือง ตั้งแต่หน้าสำนักงานบริการโทรศัพท์กาฬสินธุ์ถึงแยกถนนผังเมืองตัดกับถนนกาฬสินธุ์

ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น.ในถนนกาฬสินธุ์ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถึงแยกถนนกาฬสินธุ์ตัดกับพยาบาล , ถนพยาบาลตลอดสาย และถนนผังเมือง ตั้งแต่แยกน้ำพุถึงหน้าสำนักงานบริการโทรศัพท์กาฬสินธุ์ โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2558 นี้
 
 

................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com