ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนางานแสดงสินค้า ช่องทางจำหน่ายที่ต้องวางแผน

วันที่ 25 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและสมาชิกเครือข่าย สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา "งานแสดงสินค้า : ช่องทางการจำหน่ายที่ต้องวางแผน” ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 มีนาคม 2558
          นายนิระเวช นนทมาตย์ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนัดจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "งานแสดงสินค้า : ช่องทางการจำหน่ายที่ต้องวางแผน” (Marketing in Fair) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า อาหาร และเครื่องสำอาง ที่จะเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศ แต่ยังขาดความเข้าใจในการพิจารณาและหาช่องทางการค้าที่เหมาะสม โดยเฉพาะการคัดเลือกและเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์และพบผู้นำเข้าโดยตรง การพัฒนาความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะเริ่มต้นเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศมีโอกาสที่จะหาคู่ได้เหมาะสม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เล็งเห็นว่าการสัมมนาดังกล่าวมีประโยชน์กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและสมาชิกในเครือข่ายสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 269/74/75 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-325025-8 ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558
 
 .................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com