FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขอให้คนไทยอย่าอายในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเคยชินรองรับอาเซียน

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
          ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 เปิดเผยว่า ความเตรียมพร้อมและเตรียมตัวของสถานศึกษาเพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ทาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้มีการประชุมซักซ้อม วางแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย์ มาตั้งแต่ปี 2556 แล้ว โดยเน้นหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลาง เพื่อการสื่อสารให้โรงเรียนปรับตารางเรียนเน้นกิจกรรมที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ต้องจัดการเรียน การสอนในด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ให้รู้ว่าขนบธรรมเนียมเป็นอย่างไร เมื่อมีการพบปะ ปฏิสัมพันธ์กัน ติดต่อกัน จะได้รู้จักข้อห้าม ข้อปฏิบัติของแต่ละชาติ และด้านการอาชีพ คือการจัดนิทรรศการ มุมมองของสินค้าสำคัญที่ต้องแข่งขันกันในกลุ่มโดยเน้นสินค้าประเภท OTOP งานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตอนนี้ถือว่าพร้อมพอสมควร
          ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้กล่าวถึงจุดอ่อนที่หลายคนมองว่าด้านภาษาอังกฤษนั้น คนไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศใด แต่มีนิสัยขี้อายไม่กล้าพูด กลัวพูดผิด จึงบอกว่า อยากให้ทุกคนกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูดคุยกัน การพูดไม่มีถูกไม่มีผิด ขอเพียงสื่อสารกันรู้เรื่องก็พอ หากเรากล้าพูดแต่แรกแล้วภาษาการสื่อสารก็จะพัฒนาไปตามธรรมชาติ
 
……………………………. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com