FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การประกวดวงโปงลางประเภท ข

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 293 คน)
 
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อ.ยางตลาด ชนะเลิศการประกวดวงโปงลางประเภท ข ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ครองถ้วยพะราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินสด 50,000.-บาท

นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2558 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และเนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างแพร่หลาย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดการประกวดดนตรีโปงลางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และประเภท ค ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับการแข่งขันประเภท ข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี มีคณะที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 3 คณะ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประสิทธิผล อำเภอยางตลาด, โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อำเภอดอนจาน และโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อาจารย์สุคนธา จันโทมุข, อาจารย์นิดา ตรีศรี, อาจารย์สันติ ยศสมบัติ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พร้อมเงินสด 50,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผล อำเภอยางตลาด เงินสด 40,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เงินสด 30,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


.........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com