FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 ตรวจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 10 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์
          วันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ได้ร่วมประชุมกับ นายศุภศิษฐ์ กอเจริญยศ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินให้ลงสู่ประชาชน เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังเป็นการติดตามงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนและเร่งรัด เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงสามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาของประชาชนได้
          สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2558 จำนวนประมาณ 182 ล้านบาท งบลงทุน 130 ล้านบาท 31 โครงการ งบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 72 ล้านบาท 4 โครงการ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้วงบจังหวัด 58 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 31.96 งบกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.56
 
................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อาทิตย์ เทศธรรม ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com