FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้นกล้าวัฒนธรรมแสดงผลงานศิลปะพื้นบ้านหลังเข้ารับการอบรม 4 วัน

วันที่ 21 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 
          นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กว่า 150 คนที่เข้าอบรมโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2 ได้แสดงผลงานศิลปะพื้นบ้านให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้เกียรติได้รับชม นอกจากนี้มีการแสดงหนังตะลุง มาให้ชมด้วย
          ตามที่วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2554 เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ได้มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถด้านดนตรีนาฎศิลปพื้นบ้าน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากทุกภาควิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับปริญาตรีปีที่ 1 จำนวน 150 คน และเมื่อคืนวานนี้ (20 มีนาคม 2554) ที่บริเวณลานหน้า วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ได้มีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าว ให้กับคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติได้รับชม นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากคณะศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง คณะอุดมศิลป์อัศวินหนังตะลุงมาร่วมแสดง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมของทางภาคใต้ด้วย
          นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้นกล้าวัฒนธรรมครั้งที่ 2 ที่ได้ถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านออกมาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งต้นกล้าวัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่จะถ่ายทอด อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปในอนาคต และก็ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากคณะครู ไปฝึกฝนและพัฒนาการเรียนต่อไป
          นอกจากจะมีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ต้นกล้าวัฒนธรรมแล้ว ได้มีการแสดงชุด งามวัฒนธรรมประเพณี ถิ่นนี้แดนอีสาน ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จะนำไปแสดงในเลี้ยงรับรองการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนครั้งที่ 10 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีท พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 การแสดงประกอบด้วยประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ฟ้อนละครภูไท เรือมสักกะโยง เป็นการแสดงของภาคอีสาน
 
.......................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com