FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ปรึกษา รมว.พม. มอบเงิน สงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 340 คน)
 
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย วีระศักดิ์ นิ่มธุภะริยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 3 นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายชนา แก้วสนิท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ราย เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีนายนเรศ บานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และคณะให้การต้อนรับ
          นายชนา แก้วสนิท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวถึงการเดินทางมามอบเงินในครั้งนี้ ว่า เป็นความห่วงใยจากรัฐบาลที่ประสงค์จะดูแลและให้กำลังใจครอบครัวประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพบมากที่สุด สำหรับนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เดือนละ 500 บาท และเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ เดือนละ 500 บาทนั้น อาจจะไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยังประกอบอาชีพได้ สามารถกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนในการประกอบอาชีพโดยติดต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 1 ในส่วนของเด็กเล็กอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตนั้น รัฐบาลได้สนับสนุนให้ทุกอบต.มีศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐานในทุกพื้นที่ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้ออกไปประกอบอาชีพด้วยความอุ่นใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
……………………………….. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com