FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 23 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในวันที่ 31 มีนาคม 2554 พร้อมจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนข้าราชการร่วมบริจาคโลหิต
          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้จัดงานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของส่วนราชการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ให้บริการและการแก้ไขปัญหาของระบบราชการ รวมทั้งความต้องการของประชาชน สำหรับในปี 2544 คณะกรรมการจัดงานฯ กำหนดจัดงานในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารี 84 พรรษา ราชการ เพื่อรอยยิ้ม และความสุขของคนไทย” โดยเน้นกิจกรรมการให้บริการ One Stop Service สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันข้าราชการพลเรือน, การจำหน่ายสินค้า OTOP, การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค, การแข่งขันกีฬาข้าราชการ นอกจากนี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม "การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com