FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558

วันที่ 21 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 276 คน)
 
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย ( 2015 Discover Thainess ) และเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ได้กำหนดแนวแนวทางการสื่อสารและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558
 
ดังนั้นเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ส่งข้อมูลคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ต่อไป
 
 
 
 ..............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com