FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 317 คน)
 
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล พร้อมแจกขนม ผลไม้ คืนความสุขให้กับเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่โรงอาหารโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณภัทรปภา คุณุรัตน์ พร้อมคณะสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมมอบขนม ผลไม้ และสิ่งของใช้จำเป็นให้กับเด็ก ๆ ทุกคน เพื่อเป็นการคืนความสุข ส่งมอบความรักให้กับเด็กพิเศษ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับเด็กเป็นอย่างมาก พร้อมได้ร้องเพลงเป็นการขอบคุณด้วย

นางภัทรปภา คุณุรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันครั้งนี้เป็นความตั้งใจจริงของสมาชิกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอยากทำกิจกรรมดี ๆ ให้กับสังคม เพื่อเป็นการให้ขวัญ กำลังใจกับเด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ที่ทุกคนในสังคมยังรัก ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน

สำหรับโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ 13 ถนนชลประทาน ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน สติปัญญาและพิการซ้ำซ้อน สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ทั้งประจำและไปกลับ ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมี นายสันติ ฤาไชย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com