FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.กาฬสินธุ์ลงนาม MOU กับ อปท.เขตอำเภอเมือง-ดอนจาน พัฒนางานด้านสาธารณสุข

วันที่ 24 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (24 มีนาคม 2554) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึก OPD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คปสอ.เมือง – ดอนจาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่างนายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง-ดอนจาน ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้นำ อปท. กว่า 100 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการลงนามครั้งนี้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง คปสอ.เมือง – ดอนจาน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมกันพัฒนางานด้านสาธารณสุข จำนวน 6 ด้าน คือ 1. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน วางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน , 2. ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักปัญหาการดูแลสิ่งแวดล้อม, 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังร้านค้าแผงลอย ควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 4. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ อปท.มีการจัดบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และพัฒนาศักยภาพทีมในพื้นที่, 5. ด้านคนพิเศษทางสังคม สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือสวัสดิการแก่คนพิเศษทางสังคม เช่นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ 6. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ,วัดส่งเสริมสุขภาพ, ศูนย์เด็กเล็ก และชมรมการออกกำลังกายในชุมชน
 
 
.................................................ดวงใจ  หงษ์จันทร์  ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com