FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ เปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ หลังปิดปรับปรุงกว่า 2 เดือน

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 275 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เก่า ให้มีความหลากหลายรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) หลังจากได้มีการปิดปรับปรุง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
          นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 โดยนายชัยรัตน์ มาประณีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในขณะนั้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และทั่วไป ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา พัฒนาการผ้าไหมแพรวา มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญ ตลอดจนบุคคลสำคัญ และเมื่อเวลาล่วงเลยมาทำให้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ใหม่อีกครั้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม อนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติให้คำแนะนำในการปรับปรุง, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ อนุเคราะห์บุคลากรปรับปรุงตกแต่งห้องจัดแสดงและจัดนิทรรศการ


.................................. ดวงใจ   หงษ์จันทร์   ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com