FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำบนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน ท้องที่อำเภอม่วง เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
 
วันนี้ 18 สิงหาคม 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ไม้สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ และพะยูง จำนวน 20,000 ต้นบนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน ท้องที่บ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเนื้อที่ 200 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ไทย
 
และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพานด้วย
 
 
 ........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com