FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกำหนดออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน2554

วันที่ 1 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีกำหนดการออกรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอนาคู วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอฆ้องชัย และวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่หอประชุมอำเภอท่าคันโท เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
………………………..สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com