FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอสหัสขันธ์จัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์บันไดขึ้นภูสิงห์

วันที่ 3 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 255 คน)
 
          วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 ณ ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชิงภูสิงห์ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการบันไดขึ้นภูสิงห์ โดยมี โรงทานจากภาครัฐและเอกชน 50 โรงครัว และประชาชน 3,000 คน เข้าร่วม
          นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า โครงการสร้างบันไดขึ้นภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากร "พระพรมภูมิปาโล” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร สูง 18.80 เมตร เป็นศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ศูนย์เรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์พุธาวาส เป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยสภาพทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในระบบนิเวศน์ มีจุดชมวิวเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ในการสร้างบันไดขึ้นภูสิงห์ ครั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความสามัคคี มีความเสียสละเพื่อน้อมถวายในพุทธบูชา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงการบำเพ็ญกุศล กิจกรรม ทางศาสนาของสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นบันไดสำหรับประกอบพิธีจำรองขบวนเทวดานางฟ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ โปรดโลกมนุษย์ (วันพระเจ้าเปิดโลก) หรือเรียกว่าบันไดสวรรค์ ในงานตักบาตเทโวโรหะณะ ซึ่งอำเภอสหัสขันธ์จัดเป็นงานประเพณีประจำปีและมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกปี
          ในการสร้างบันไดขึ้นภูสิงห์ ได้ประมาณการราคาและงบประมาณไว้ที่แปดล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป
 
………………………….. อัสนี พงษ์พันนา ข่าว / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com