FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลกุมภวาปีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2558

วันที่ 7 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)
 
นายอภิชาติ เชือกพรม รองนายกเทศมตรีตำบลกุมภวาปี แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี และเทศบาลตำบลกุมภวาปี ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลำน้ำปาว ศาลเจ้าปู่-ย่า ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดงาน แสดงออกถึงความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาทางน้ำของจังหวัดอุดรธานี และของชาติสืบไป
 
ในปีนี้ได้กำหนดประเภทเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทเรือ 55 ฝีพายทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดฝีพาย ไม่ต่ำกว่า 45 คน แต่ไม่เกิน 55 คน ประเภทเรือ 40 ฝีพายทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดฝีพาย ไม่ต่ำกว่า 37 คน แต่ไม่เกิน 40 คน ประเภทเรือ 30 ฝีพายทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดฝีพายท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 27 คน แต่ไม่เกิน 30 คน ประเภทเรือ 40 ฝีพายท้องถิ่น ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กำหนดฝีพาย ไม่ต่ำกว่า 37 คน แต่ไม่เกิน 40 คน ประเภทเรือ 30 ฝีพายท้องถิ่น/ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กำหนดฝีพาย ไม่ต่ำกว่า 27 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และประเภทเรือสตรี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ กำหนดให้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี มีฝีพายไม่เกิน 30 คน และมีผู้ชายได้ไม่เกิน 3 คน
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวที่ชื่นชอบ ได้แก่ ชมขบวนแห่พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ พิธีเปิดการแข่งขัน และการแข่งขันเรือยาวท้องถิ่นในเขตอำเภอกุมภวาปี การแข่งเรือยาวรุ่นใหญ่ฝีพายจากจังหวัดต่าง ๆ เพื่อชิงความเป็นหนึ่งแห่งลำน้ำปาว พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับนักพากษ์หลากลีลา และชมการแข่งขันเรือเรือสตรีซึ่งจะเพิ่มความสนุกสนานให้กับการชมการแข่งเรือยาวในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการ การจำหน่ายสินค้าชุมชน และสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลกุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร. 0-4233-4441 และ เว็บไซต์ http://www.kumpawapi.go.th
 
 
 …………………………สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com